• Aquest producte no conté vinagre, està elaborat com una sardineta