• El “morrillo” és una part que hi ha sobre el cap de la tonyina
  • 1 pot