• Amb tripa natural
  • Fumada amb encenalls de faig