Elaborat a cantabria amb seitó fresc. Ha estat congelat per evitar anisakis.